עמוד:74

מדדי פיתוח כלכליים קיים מספר גדול של מדדים כלכליים לקביעת רמת פיתוח - הבודקים את האמצעים החומריים העומדים לרשות אזרחי המדינות , את המקצועות שלהם , את שכרם , את רמת האבטלה במדינה - ועוד . להלן שלושה מדדים כלכליים : תמ"ג , צריכת האנרגיה לנפש , מבנה התעסוקה . המדד המשולב - אינדקס הפיתוח של האו"ם אינדקס הפיתוח הוא מדד המשלב כמה מדדי פיתוח כדי לקבוע את רמת הפיתוח הכללית של כל מדינה בעולם . לשם חישובו של מדד זה משתמשים בשלושה מדדים עיקריים , שכל אחד מהם מבטא את רמת הפיתוח בתחום אחר : תוחלת חיים ( בריאות , ( שיעור יודעי קרוא וכתוב ( השכלה ) ותמ"ג - תוצר מקומי גולמי ( כלכלה . ( לאחר שמשקללים את שלושת המדדים הללו - כל מדינה מקבלת ציון , המסמל את מקומה בסולם דירוג שערכיו נעים בין 0 ל 1 ) 1- מייצג את רמת הפיתוח הגבוהה ביותר . ( באמצעות אינדקס הפיתוח מדרגים את כל מדינות העולם , לפי רמת הפיתוח שלהן ( ראו עמודה ראשונה בטבלת המדינות שבסוף הספר . ( קביעת אינדקס הפיתוח של מדינות העולם נעשית כל שנה מחדש , כי רמת הפיתוח שלהן משתנה עם הזמן - ועקב כך משתנה גם מקומן בדירוג . מוסדות בין-לאומיים רבים משתמשים באינדקס הפיתוח כמדד בסיס , משום שהוא מאפשר השוואה בין מדינות העולם לפי סולם אחיד - ובקלות אפשר למצוא את מקומה של כל מדינה בדירוג העולמי . המגבלה של אינדקס הפיתוח : המומחים חלוקים ביניהם לגבי המדדים שעל פיהם הוא נקבע , ויש בהם הטוענים שהמדדים המובאים בחשבון ואף המשקל המיוחס לכל מדד אינם יוצרים כלי אמין למציאת ההבדלים בין המדינות . זאת ועוד : לפי המדד המשולב , רוב המדינות המפותחות מקבלות ערכים גבוהים - בין 0 . 96 ל , 1 . 0- ולכן קשה להבחין ביניהן וקשה לעקוב אחר השינויים השנתיים המתחוללים בהן . אינדקס הפיתוח של האו"ם : ( Development Index Human ( HDI מדד משולב הקובע את רמת הפיתוח של כל מדינה ואת מקומה בין מדינות העולם , לפי סולם דירוג הנע בין 0 ל . 1- תמ"ג ) תוצר מקומי גולמי ) : ( Domestic Product Gross ( GDP הערך הכספי של כל הסחורות והשירותים שיוצרו במדינה כלשהי במשך שנה . . 1 היעזרו בטבלת המדינות שבסוף הספר והשוו את המדינה הנמצאת במקום הראשון בדירוג הפיתוח - למדינה הנמצאת במקום האחרון . תארו את ההבדילם בין המדינות . . 2 האם ההחלטה על דירוגן של המדינות שהשוויתם ( הראשונה והאחרונה בטבלת המדינות ) אכן מוצדקת ? הציגו מדדים הסותרים את הדירוג נשקבע . מיון מדינות העולם על פי אינדקס הפיתוח , 2007

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר