עמוד:70

משימות סיכום . 1 בחרו משאב טבע כלשהו - חומר גלם או מקור אנרגיה - ומוצר המופק ממנו . מצאו עליהם מידע במקורות שונים והיעזרו במפות המתאימות באטלס . דונו בנושאים האלה : א . תארו את תהליך הפקתו של חומר הגלם או של מקור האנרגיה ואת תהליך ייצורו של המוצר המוגמר . ב . תארו את התפרוסת העולמית של חומר הגלם או מקור האנרגיה , ואת התפרוסת העולמית של ייצורו . הסיקו מסקנות מהשוואת שתי התפרוסות . ג . סווגו את משאב הטבע שבחרתם למשאב מתכלה או משאב מתחדש - והסבירו מה מצבו היום , ומה נעשה בעולם כדי לשמרו או למצוא לו תחליפים . . 2 השוו את מפת המחצבים למפת התעשייה של אחת מיבשות העולם ותארו את הקשרים בין מחצבים לתעשייה . . 3 נוהגים לכנות את העולם המודרני בשם "הכפר הגלובלי . " הסבירו והדגימו . . 4 עיינו בדיאגרמות . א . לאילו תחומים מופנים עיקר משאבי הבנק ? שערו מה היו שיקולי הדעת שהביאו לחלוקת המשאבים בין התחומים . ב . דרגו את היבשות , לפי שיעור ההשקעה של הבנק , והסבירו את שיקול הדעת בחלוקת המשאבים . . 5 לפניכם משפט המונה ארבע אפשרויות שאמצעי התקשורת המודרניים מזמנים : אמצעי התקשורת המודרניים מזמנים אפשרויות כלכליות רחבות יותר , שירותים טובים יותר , קידום זכויות אזרח ותהליכים דמוקרטיים , ועתיד טוב יותר לילדים באמצעות חינוך . הסבירו את חשיבותה של כל אחת מארבע אפשרויות אלו והביאו דוגמה לכל אחת מהן . . 6 הציעו הצעות משלכם , כיצד להשתמש באמצעי התקשורת לפיתוח אזור עני ונחשל .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר