עמוד:63

מערכות תקשורת טכנולוגיות תקשורת מודרניות משנות את פני העולם אמצעי התקשורת המודרניים משנים באופן דרמטי את האופן שבו אנו חיים , עובדים , לומדים ומבלים . אמצעי התחבורה המודרניים מאפשרים " לקצר את המרחק" בין מקומות , אבל אמצעי התקשורת המודרניים מייתרים את השימוש באמצעי התחבורה במקרים שהשימוש בתקשורת האלקטרונית משמש תחליף לפגישות פנים אל פנים . אמצעי התקשורת למיניהם מעניקים את התחושה שהעולם הוא מרחב מצומצם , ושהמרחקים הגאוגרפיים כבר אינם מכשול המפריד בין מקום למקום . ראשית התפתחותם של אמצעי תקשורת ההמונים התרחשה במאה ה , 15- עם המצאת מכונת הדפוס - שהביאה בעקבותיה הדפסה המונית של ספרים , גידול מהיר במספר היודעים קרוא וכתוב , ויצירת עיתונות יומית כתובה . הרדיו והטלפון הצטרפו במאה ה19- והיוו שלב חשוב נוסף במהפכת התקשורת , אף שתחילה היו נגישים רק לחלקים מצומצמים של האוכלוסייה . הטלוויזיה , המחשב , הטלפון הנייד והאינטרנט פותחו רק במאה ה . 20- ? השוו את חלקם של התושבים באמריקה הצפונית ובאירופה מכלל תושבי העולם - לחלקם של כיל הרכב ביבשות אול מכלל כיל הרכב בעולם . מה אפשר ללמוד מכך ? הפחתת זיהום האוויר מאמצעי התחבורה פיתוחים טכנולוגיים מאפשרים כיום לייצר כלי רכב הפולטים פחות מזהמים . לדוגמה : באמצע שנות ה90- של המאה ה20- הוכנס לשימוש הממיר הקטליטי . זהו צינור המורכב במערכת הפליטה של כלי רכב , ובו מתרחש תהליך כימי המקטין מאוד את פליטת המזהמים . דוגמה אחרת היא פיתוח כלי הרכב ההיברידיים , שלהם מנוע רגיל המשולב במנוע חשמלי שאינו פולט מזהמים . ייצורם של כלי הרכב ההיברידיים החל בעשור הראשון של שנות ה . 2000- המנוע הרגיל מופעל רק בזמן מאמץ ( בזמן האצה או בעלייה תלולה , ( והמנוע החשמלי מופעל במהלך נסיעה במישור . כיום מפתחים כלי רכב שינועו באמצעות מנוע חשמלי בלבד , שימנע לחלוטין את זיהום האוויר מהרכב . מצבריה של המכונית החשמלית ייטענו באמצעות חיבור לרשת החשמל . אם תוכנס טכנולוגיה זו לשימוש רחב , יצטמצם מאוד זיהום האוויר בקרבת נתיבי תחבורה , ואולם אז יגדל זיהום האוויר כתוצאה מהפקה מוגברת של חשמל בתחנות הכוח . רבים סבורים שהפתרון לבעיית זיהום האוויר מתחבורה וגם לנזקים אחרים הנגרמים מגידול השימוש בכלי הרכב מצוי בהטמעת מדיניות ואורח חיים המצמצמים את השימוש בכלי הרכב הפרטיים . תכנון סביבתי המקרב את אזורי המגורים לאזורי התעסוקה יכול להקטין את מרחקי הנסיעה ולתרום בכך לירידה ברמת הזיהום . זאת במקביל לעידוד בנייה רוויה ( בנייה של מבני קומות , ( המאפשרת למספר גדול יחסית של תושבים להתגורר בשטח קטן . בנייה רוויה מאפשרת פיתוח של תחבורה ציבורית יעילה ורווחית למפעיליה ( כי יש די נוסעים להזין את קווי התחבורה . ( יש לפעול גם לשיפור השירות של התחבורה הציבורית ולהוזלתו , על ידי הפעלתה בתדירות גבוהה , ושילוב של אמצעי תחבורה שונים כמו אוטובוסים , רכבות עירוניות קלות ( חשמליות ) ורכבות בין-עירוניות . אמצעים נוספים הם הטלת קנסות על כלי רכב מזהמים , איסור כניסת רכב למרכז העיר וכדומה . האתגרים המלווים כיום את פיתוח התחבורה כוללים יצירת תחבורה " ירוקה" יותר , בטוחה יותר , יעילה יותר ונגישה יותר , תוך ניסיון לצמצם את המפגעים הסביבתיים ואת ניצול המשאבים המתכלים . שיעור כלי הרכב ( פרטיים וציבוריים ) לפי אזורים בעולם , 2007

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר