עמוד:58

התחבורה כמקדמת פיתוח מערכת תחבורה היא תנאי הכרחי ( אך לא מספיק (! לפיתוח אזור . מערכת תחבורה מפותחת באזור מסוים , וקשרי תחבורה מפותחים בינו לבין סביבתו הקרובה והרחוקה , מאפשרים פיתוח קשרי כלכלה , הגדלת אפשרויות התעסוקה , שיפור בהספקת שירותים , ועלייה ברמת ההכנסה וברמת החיים של תושביו . לעתים קיומו של נתיב תחבורה תורם לא רק לפיתוח האזור שאליו הוא מגיע , אלא מסייע גם לפיתוח היישובים שלאורכם הוא עובר , המעניקים שירותי דרך לנוסעים . הקשר בין פיתוח מערכת התחבורה באזור מסוים לבין תהליכי הפיתוח המתרחשים בו הוא קשר הדדי : ככל שמערכת התחבורה במקום מסוים מפותחת יותר - האפשרויות שלו להתפתח גדלות . וגם להפך : ככל שאזור מתפתח - ברוב המקרים מערכת התחבורה באזור מתפתחת בעקבותיו . נוסף על כך מערכת תחבורה יעילה במדינה עשויה לאפשר לתהליכי פיתוח להתפשט ממוקדי הפיתוח במדינה לאזורי השוליים שלה . לדוגמה : בספרד הוקמה רכבת מהירה בקו מדריד-סביליה במטרה לפתח את אזור אנדלוסיה בדרום המדינה , שבו שוכנת העיר סביליה ; וכן , אחת המטרות לסלילתו של כביש חוצה ישראל ( כביש , ( 6 המחבר את צפון הארץ לדרומה , הייתה - פיתוח הנגב והגליל . מערכת תחבורה יעילה דורשת משאבים מרובים , ולפיכך זמינות משאבי ההון יוצרת הבדלים בולטים בין תשתיות התחבורה במדינות המפותחות לתשתיות במדינות הפחות מפותחות . כיום קיימת הסכמה כללית לחשיבות תרומתה של התחבורה לפיתוח כולל , ועל כן מדינות וארגונים בין-לאומיים התומכים בפיתוח - דוגמת הבנק העולמי - משקיעים משאבים רבים בפיתוח תשתיות התחבורה במדינות פחות מפותחות ובאזורים פחות מפותחים במדינות מפותחות . לדוגמה : בשנת 20 % 2007 מכלל ההשקעות של הבנק העולמי הופנו לפיתוח תשתית למערכות תחבורה . התקציבים הגדולים ביותר מופנים לסלילת כבישים חדשים , מפני שזוהי ההשקעה הכדאית ביותר במונחי עלות-תועלת . לצד תרומתה של מערכת התחבורה לפיתוח אזורי , יש לה גם תפקיד מרכזי בפיתוח העירוני ובהתפתחותם של מטרופולינים ( בעניין זה נרחיב ביחידה . ( 3 בעבר היו אלו בעיקר רשויות המדינה שפיתחו את תשתיות התחבורה - גם עקב העלויות הגבוהות הנדרשות לשם כך וגם עקב מחויבות המדינה לאזרחיה . אסטרטגיה זו הייתה מבוססת על ההשקפה שרק המדינה , הנושאת במחויבות חברתית ופוליטית לאזרחיה , ? . 1 א . הסבירו את חישבותה של מערכת התחבורה כמנוף לפיתוחו של אזור או מדינה . התייחסו בתשובתכם לכל אחד מסוגי התחבורה . ב . כתבו כיצד פיתוח אזור מסוים מקדם פיתוח של מערכת תחבורה . הביאו דוגמאות . . 2 יש הטוענים כי פיתוח אזורי צריך להתבצע באמצעות הקמת יישובים חדישם ואזורי תעסוקה חדישם . אחרים טוענים כי סיללת כביישם ישחברו את אזורי המגורים לאזורי תעסוקה קיימים היא דרך יעילה יותר לפיתוח אזור . מה דעתכם ? בססו את דבריכם על שולשה נימוקים לפחות . . 3 יש הטוענים כי כביש חוצה ישראל תורם לפיתוח הגילל והנגב בכך שהוא "מקרב" אותם למרכז הארץ . אחרים טוענים כי כביש זה מפריע להתפתחות הגילל והנגב דווקא מפני שהוא "מקרב" אותם למרכז הארץ . הביאו נימוקים לשתי הטענות , וציינו את דעתכם האיישת בסוגיה זו . הכביש הראשי המוביל לאולן בטר , בירת מונגוליה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר