עמוד:55

תחבורה יבשתית עיקר התנועה במרחבי כדור הארץ מתרחשת ביבשה . לצורך כך משמשת תחבורה מנועית - כלי תחבורה ( מכוניות , אוטובוסים , משאיות ואופניים ) הנעים בכבישים , ותחבורה מסילתית - רכבות הנעות על מסילות ברזל . תחבורה מנועית התחבורה המנועית זקוקה לתשתית נייחת של כבישים , שסלילתם זולה ומהירה בהשוואה להנחת מסילות ברזל . רשת הכבישים היא רשת תחבורה גמישה יחסית לרשת של מסילות ברזל , ובאמצעותה מגיעים "מדלת לדלת , " כלומר - מנקודת המוצא לנקודת היעד . הדרכים שהיו בשימוש עד לתקופה הרומית , היו שבילים לא סלולים שהותוו על ידי בני האדם או בעלי החיים שעברו בהם . הרומאים היו הראשונים שסללו כבישים , וחומר הגלם שבו השתמשו היה לבני אבן . בסוף המאה ה18- הוחל בסלילת כבישים משברי אבנים שאוחדו בחומר מלכד - אך המפנה הגדול בסלילת כבישים התרחש בראשית המאה ה , 20- אז החלו לצפות את הכבישים באספלט , שהוא תוצר לוואי של נפט . ההבחנה המקובלת בין סוגי כבישים היא לפי רוחבם , יכולת הקיבול שלהם ומהירות הנסיעה המותרת בהם : כבישים עירוניים , כבישים בין-עירוניים , וכבישים מהירים ( אוטוסטרדות . ( ואלו הם השיקולים בהתוויית כבישים : שיקולים טופוגרפיים - בשעה שמתכננים כביש חדש , משתדלים שיעבור בתוואי מישורי ככל האפשר , תוך ניצול ואדיות ובקעות באזורים הרריים . אזורים משופעים מייקרים את הסלילה , אבל היום אפשר לחצוב מנהרות ולבנות גשרים על מנת להתגבר על מכשולים טופוגרפיים , ובמקומות רבים הכבישים עוברים מתחת לאדמה ומעל למים . פתרונות אלו אמנם מייקרים את הסלילה , אך מאפשרים להגיע במהירות ממקום למקום . שיקולי בעלות - תוואי כביש העובר בשטח פרטי מייקר את הסלילה . שיקולים כלכליים - עלותו של כביש צריכה לבוא בחשבון מול התועלת והצורך בו . היקף התנועה הצפויה לעבור בכביש הוא אחד השיקולים החשובים המובאים בחשבון . שיקולים אקלימיים - שיטפונות או שלגים מקשים על אחזקת הכביש . שיקולים בטיחותיים - הגנה מפני הידרדרות סלעים או גלישת קרקע מייקרת את הסלילה . שיקולים ביטחוניים ופוליטיים - ניסיון להימנע מתוואי העובר במקומות בעלי רגישות פוליטית או שיש בהם סכנה ביטחונית . שיקולים סביבתיים - בדיקה של מידת הנזק האקולוגי הצפוי לסביבה שבה הכביש עובר . ככל שהמדינה מפותחת יותר , בדרך כלל מספר הכבישים בה גדול יותר ואיכותם טובה יותר , וגם רמת המינוע ( מספר המכוניות לכל 1 , 000 איש ) גדולה יותר . מערכות כבישים מפותחות מצויות בעיקר בתחומי מטרופולינים . תהליכי הפיתוח של אזורים אלו מואצים , ורשת הכבישים שלהם מתפתחת בהתאם לכך . בשולי המדינה רשת הכבישים על פי רוב מפותחת פחות ( עוד בנושא ביחידה . ( 3 רמת המינוע : מספר המכוניות ( משאיות , אוטובוסים וכלי רכב פרטיים ) לכל 1 , 000 איש במדינה מסוימת . אוטוסטרדה המקיפה את העיר שיקגו בארה"ב . האוטוסטרדה הראשונה בעולם נסללה באיטליה בשנות ה20- של המאה שעברה . בכל מסלול באוטוסטרדה יש לפחות שני נתיבים , והכניסות והיציאות מתבצעות באמצעות מחלפים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר