עמוד:51

סביב כל נמל יש אזור רחב , שבו מייצרים את הסחורות המיוצאות דרך הנמל - ושאליו מייבאים את הסחורות המגיעות אל הנמל . זהו העורף הכלכלי של הנמל . האזור מעבר לים , שאליו נשלחות סחורות מן הנמל וממנו מיובאות הסחורות אל הנמל , מכונה " חזית הנמל" . העורף הכלכלי של נמלים גדולים משתרע לעתים על פני יותר ממדינה אחת , זה המצב בנמל רוטרדם בהולנד , המשרת רבות ממדינות האיחוד האירופי . העורף הכלכלי של הנמל קשור אל הנמל בעיקר באמצעות נתיבי תחבורה יבשתיים , ולעתים הקשר מתבצע באוויר או באמצעות דרכי מים . ? עיינו בגרף : א . תארו את הישנוי שחל בהיקף הסחר הימי מ1970- ועד . 2000 ב . שערו את הגורמים לתנודות בהיקף הסחר לאורך הנשים . תעלת פנמה תעלת פנמה היא תעלת מים עמוקים באורך 77 ק"מ , המקשרת את האוקיאנוס האטלנטי לאוקיאנוס השקט ומאפשרת מעבר של אניות מצד אחד של יבשת אמריקה לצדה האחר . חשיבותה של תעלת פנמה בסחר הבין-לאומי גדולה , והיא נחשבת עד היום לפרויקט הנדסי גדול ומורכב . כריית התעלה הייתה רצופה בקשיים , ועל פי ההערכה יותר מ 27 , 500- עובדים מתו במהלך ניסיונות החפירה השונים , רובם ממחלות ( בעיקר מלריה וקדחת . ( מאז שהסתיימה הכרייה בשנת 1914 הייתה התעלה בבעלות אמריקנית , והחל בשנת 2000 עברה הבעלות לממשלת פנמה . ההכנסות ממעבר כלי שיט בתעלה מהוות כ 80 % - מכלל הכנסות המדינה , ומדי שנה בשנה עוברות דרכה קרוב ל15- אלף אניות . ( 2008 ) ואולם אף שתעלת פנמה היא חוליה מרכזית בסחר העולמי , הולך וגדל מספר האניות שאינן יכולות לעבור דרכה בשל ממדיהן העצומים . אניות אלו זכו לכינוי " פוסט פנמקס" שמשמעו : מעבר למקסימום של התעלה . שלטונות פנמה משקיעים משאבים רבים בהרחבת התעלה ובהעמקתה , אלא שההשקעות הנדרשות הן עצמות , ועד כה לא היה בכוחן להדביק את הגידול המהיר בממדי האניות . ? מצאו את מיקומה של תעלת פנמה באטלס והסבירו את חישבותה לסחר הבין-לאומי . עורף כלכלי של נמל : ( hinterland ) האזור היבשתי המייצר את הסחורות המיוצאות דרך נמל מסוים ומקבל את הסחורות המיובאות דרכו . חזית נמל : ( forland ) האזור היבשתי שמעבר לים , שאליו נשלחות הסחורות היוצאות מן הנמל ושממנו מגיעות הסחורות אל הנמל . היקף הסחר הימי לפי סוגי מטען , 2010-1970

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר