עמוד:25

המשאבים המניעים את הפיתוח משאבי טבע וסביבה השימוש במשאבי הטבע והסביבה החל בד בבד עם התפתחות האנושות , ונמשך לאורך ההיסטוריה . המושג משאבי טבע מתכוון לכלל המקורות הטבעיים המשמשים אותנו , ובהם קרקע , אוויר , מים , מחצבים , צומח , בעלי חיים , נופים ועוד . משאבי הטבע המצויים במקום מסוים הם נכסי המקום , ואופן ניצולם לצורך פיתוח תלוי במידה רבה בבני האדם החיים במקום ובכישוריהם . נוהגים להבחין בין משאבי טבע מתכלים לבין משאבי טבע מתחדשים . המשאבים המתכלים הם חומרים טבעיים , שהיווצרותם בטבע איטית יותר מניצולם בידי האדם . רבים ממשאבי הטבע והסביבה הם משאבים מתכלים , שכמותם מוגבלת והיא הולכת ואוזלת ככל שמשתמשים בהם . כאלה הם לדוגמה עפרות ברזל , נפט ופחם . לעומתם משאבי הטבע המתחדשים , דוגמת קרינת השמש והאוויר , הם משאבי טבע ששימוש בהם אינו גורע מהם , וזמינותם אין סופית , כל זמן שלא פוגעים באיכותם . ואולם גם משאבים מתחדשים , יכולים לחסור כאשר קצב השימוש בהם מהיר מקצב התחדשותם . בשל חשיבותם הרבה , בהיותם גורם המזמן תהליכי פיתוח , משאבי הטבע הם עילה למלחמות , לסכסוכים ולכיבושים - מאז ועד היום . השימוש הגובר במשאבים מתכלים ושימוש רב מדי במשאבים מתחדשים מגבירים את הסכנה לעימותים , משום סכנת המחסור במשאבים ההולכת וגדלה . לפיכך יש החוששים כי המחסור בנפט עלול לערער את היציבות במזרח התיכון , וכי בשל השימוש הגובר והולך במים יתגלעו סכסוכים בין ישראל לשכנותיה . ואולם לצד התכלותם של משאבים שונים , האדם מפתח אמצעים טכנולוגיים המצמצמים את התלות במשאבים אלו . כאלה הן לדוגמה הטכנולוגיות המשתמשות באנרגיית השמש ומצמצמות את התלות בנפט ובחשמל ( עוד על משאבי הטבע - בהמשך פרק זה וביחידה . ( 5 משאבים : כלל האמצעים העומדים לרשות אדם , ארגון או מדינה , שבעזרתם אפשר להשיג או לייצר מוצרים ושירותים או לספק צרכים כלשהם . משאבי טבע וסביבה : חומרים שהאדם מנצל - המצויים באוויר , במים , במעמקי האדמה ועל פניה , ובהם : קרינת השמש , קרקע , אוויר , מים , מינרלים , חומרי גלם , צומח , בעלי חיים , נופים ועוד . מחצבים : חומרים מן הטבע בעלי ערך כלכלי - המופקים בכרייה , בחציבה או בשאיבה . לדוגמה : פחם , מלח , ברזל ונפט . משאב מתכלה : משאב טבעי שכמותו על פני כדור הארץ מוגבלת , וככל שמשתמשים בו - הוא הולך ואוזל . מאחר שהתחדשותו אורכת שנים רבות מאוד ( לעתים מיליוני שנים , ( מתייחסים אליו כאל משאב שאינו מתחדש , לדוגמה - נפט ופחם . משאב מתחדש : חומר טבעי המתחדש בהתמדה ומנוצל על ידי האדם , לדוגמה : קרינת השמש , קרקע , צמחייה ודגה . פרק שני משאבים כזרזי פיתוח זרזי פיתוח הם כינוי למשאבים המצויים באזור מסוים , והם הפוטנציאל שלו לפיתוח . נוהגים למיין את המשאבים לארבע קבוצות : משאבי טבע וסביבה , משאבי אנוש , משאבים פיננסיים , ומשאבים חברתיים . בעבר שלטה התפיסה כי באזורים שבהם תנאי הטבע נוחים יותר , ומשאבי הטבע מרובים יותר - גם תהליכי הפיתוח יהיו מהירים יותר . כיום ברור כי יכולתו של האדם להשתמש במשאבי הטבע ביעילות חשובה לא פחות מזמינותם של משאבי הטבע באזור מסוים . ההבנה כי פיתוח המשאב האנושי הכרחי לפיתוח כלכלי הביאה לשינוי בגישת הסיוע למדינות העולם העניות . כיום עיקר המאמצים והמשאבים המיועדים לסיוע למדינות אלו מופנים לצמצום ממדי העוני ולהעלאת רמת ההשכלה והבריאות של התושבים - כדי לשפר את המשאב האנושי ולהניע באמצעותו את תהליכי הפיתוח .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר