עמוד:20

במדינות דמוקרטיות מודרניות , לצד המדינה , פועלים כוחות השוק - היזמים הפרטיים והצרכנים הפרטיים . היזמים משקיעים מהונם הפרטי בפיתוח ובתכנון , מתוך כוונה להרוויח , והצרכנים רוכשים את מוצריהם או את שירותיהם : היזמים סוללים כבישים - והצרכנים העוברים בהם משלמים אגרת מעבר ; היזמים בונים שכונות מגורים - והצרכנים קונים את הדירות וכן הלאה . התהליך שבו שירותים ותשתיות , שהיו בעבר בבעלות המדינה , מועברים או נמכרים לידי יזמים פרטיים - מכונה " הפרטה" . במדינת ישראל , לדוגמה , כביש חוצה ישראל , שהוא כביש אגרה ( כביש , ( 6 הוקם בידי חברה פרטית ; וחברת התעופה "אל על" הופרטה ונמכרה לאנשי עסקים פרטיים . הדעות חלוקות באשר למידת המעורבות הראויה של כוחות השוק בתהליכי הפיתוח ולהיקף ההפרטה הנחוץ לרווחת התושבים . יש הטוענים כי היזמים הפרטיים מקדמים את תהליכי הפיתוח טוב יותר מאשר המדינה . לדעת המצדדים בדעה זו , המוטיבציה של היזמים הפרטיים להצליח , והתחרות החופשית הנוצרת עקב כך בשוק , מניעות את היזמים לפעילות מהירה ויעילה ולאספקה של מוצרים או שירותים באיכות גבוהה , ובכך הם תורמים לצמיחה ולפיתוח . מלבד זאת העברת פרויקטים ליזמים פרטיים משחררת את רשויות השלטון מהשפעתן של קבוצות לחץ פוליטיות , שלא אחת כופות על המדינה לבצע פרויקטים המיועדים לרווחתן האישית , ונוסף על כך המדינה נהנית מן ההכנסה המתקבלת מתהליכי ההפרטה . משום כך , טוענים בעלי דעה זו , יש לצמצם את התערבות המדינה במשק ולאפשר לשוק החופשי להגדיל את חלקו . אחרים חוששים מפני מעורבות גדולה מדי של כוחות השוק בכלכלה , ובעיקר מתהליכי ההפרטה שנעשו פופולריים בשנים האחרונות . לטענתם , היזמים רואים לנגד עיניהם את מקסום רווחיהם הפרטיים ולאו דווקא את טובת הציבור . מפעילות השוק החופשי נפגעות בעיקר השכבות החלשות באוכלוסייה , שהמדינה בפעילותה מביאה בחשבון את צורכיהן - ואילו היזמים הפרטיים אינם עושים זאת . זאת ועוד : השאיפה לרווח מקסימלי עלולה להעלות מחירים ללא הצדקה וגם לפגוע באיכות השירותים הניתנים לציבור . לדוגמה : בשנות ה90- של המאה הקודמת הפריטה ארה"ב חלק מחברות האנרגיה שלה , ובמדינות שבהן בוצעה ההפרטה עלו מחירי החשמל , וירדה רמת השירות . חשש אחר מתמקד בקשר שנוצר לא פעם בין יזמים פרטיים לבין אנשי שלטון : העברה של שירותים ציבוריים לידיים פרטיות עלולה לפתוח פתח לשחיתות הנובעת מאופי הקשרים הנוצרים בין האוחזים בשלטון לבין בעלי ההון . טענות מסוג אחר נגד העברת תהליכי הפיתוח לידי כוחות השוק , נוגעות למגבלות שיש לכוחות אלו - המכונות " כשלי שוק" . העיקריים שבהם : כוחות השוק מספקים מוצרים ושירותים שאפשר לגבות עבורם מחיר , אך הם אינם דואגים לספק מוצרים שקשה לגבות עבורם מחיר , כגון אוויר נקי או נוף פתוח - או כאלה שההשקעה בהם גדולה מאוד וההחזר אטי , כגון - מסילות ברזל , נמלי ים ושדות תעופה או שירותי חינוך ובריאות . תפקיד המדינה לדאוג לספק מוצרים ושירותים אלה . כוחות השוק אינם מתערבים במקרים שבהם נגרם נזק לציבור , דוגמת מפעל המשליך אשפה ברשות הרבים או מזהם את האוויר או חברת בנייה הבונה על חוף הים ומנצלת משאב ציבורי באופן הרסני . במקרים שכאלה נדרשת התערבותה של המדינה באמצעות אכיפת חוקים ותקנות , הטלת קנסות וכדומה . כוחות השוק מעניקים יתרונות לעסקים גדולים , והדבר מביא בהדרגה להיעלמותן של חברות קטנות ולהיווצרותם של מונופולים הפוגעים בפעילותו התקינה של השוק , משום שהם קובעים מחירים באופן חד-צדדי ומונעים תחרות . תפקיד המדינה - למנוע היווצרות מונופולים . כוחות שוק : שם כללי לכוחות הביקוש וההיצע הפועלים באופן חופשי ומשפיעים על מחירי מוצרים ושירותים ועל הכמויות של אותם מוצרים ושירותים בשוק מסוים . כוחות השוק גורמים לקונים ומוכרים להיפגש , לנהל משא ומתן ולהסכים לבצע עסקה . המחיר נקבע בנקודת האיזון של הביקוש וההיצע , על פי תנאי השוק שבו הם פועלים . הפרטה : העברת הבעלות על חברות , על מפעלים או על שירותים ממשלתיים או ציבוריים לידי אנשים פרטיים . שוק חופשי : כינוי להתנהלות כלכלית במדינה או בעולם , שבמסגרתה יזמים פרטיים מבצעים את רוב ההחלטות והפעולות , והממשלה כמעט שאינה מתערבת בפעילות הכלכלית ואינה מגבילה אותה . בשוק חופשי המחירים נקבעים לפי הביקוש וההיצע ולא לפי תקנות ממשלתיות או התערבות חיצונית אחרת . כשל שוק : מצב שבו השוק הפרטי "נכשל" באספקת שירותים או מוצרים חיוניים , והמגזר הציבורי ( המדינה או הרשות המקומית ) נדרש להתערב ולספק אותם . מונופול : מונח שמקורו יווני , ופירושו "מוכר אחד . " זהו מצב שוק שבו לא מתקיימת תחרות , משום שיש רק יצרן אחד של מוצר או קבוצה קטנה של יצרנים , המקיימים שליטה בשוק . המונופול מאפשר ליצרן או לקבוצת היצרנים לנצל את מעמדם - לייצר פחות ולגבות מחירים גבוהים יותר מן המחירים שהיו גובים אילו התקיימה תחרות .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר