עמוד:15

התכנון מסדיר את שימושי הקרקע חשיבותו הרבה של התכנון המרחבי נובעת מכך שהוא מטפל באחד המשאבים החשובים העומדים לרשות האדם - הקרקע . הקרקע היא משאב בעל ערך כלכלי רב , והיא משמשת בסיס למגוון רחב של פעילויות , שכולן זקוקות למרחב . אלא שהיצע הקרקעות הוא תמיד מוגבל , ולעתים קרובות האינטרסים , הצרכים והמטרות של הגורמים הפועלים במרחב שונים ואף מנוגדים . לפיכך קיימת תחרות מתמדת בין שימושי הקרקע השונים , וקיומה של פעילות מסוימת מונעת על פי רוב את קיומה של האחרת . כמו כן קורה לא פעם שפעילות אחת , המתקיימת על שטח מסוים , מפריעה לפעילות אחרת המתקיימת סמוך לו . זאת ועוד : השימוש בקרקע כרוך לא אחת במחלוקות אידאולוגיות , בחלוקה לא שוויונית , בהסדרים מסובכים של בעלויות , וברגשות מורכבים . מכאן מסתבר תפקידו המורכב של תהליך התכנון , שעיקרו הקצאת קרקעות וחלוקתן בין שימושי קרקע למיניהם , באופן שיביאו תועלת והנאה לכל הצדדים - או לפחות יביאו בחשבון את ההשפעות שיהיו לתהליכי הפיתוח על כלל הגורמים הפועלים במרחב . ההקצאה לשימושי הקרקע השונים צריכה גם להביא בחשבון את תמונת המקום לטווח הארוך , כדי שגם הדורות הבאים ייהנו מסביבה מתוכננת ואיכותית המותאמת לצורכי העתיד . לצורך זה על המתכננים לראות את התמונה הכללית : לשלב את הרצונות והצרכים של כל הגורמים המעורבים , ואת הרצונות והצרכים האלה לשלב עם צורכי החברה כולה . פעולות המתכננים כוללות הצעה של חלופות , שכולן אפשריות והגיוניות ; וסיוע בידי מקבלי ההחלטות בבחינת היתרונות והחסרונות של כל חלופה ובהחלטה על החלופה המועדפת . שימושי קרקע : ( use land ) השימושים השונים הנעשים בקרקע , כגון - מגורים , מלאכה ותעשייה , מסחר , משרדים , תחבורה , מבני ציבור ושטחים פתוחים . . 1 עיינו במפת ישמויש הקרקע של חיפה . בחרו שולשה אזורים בעיר , שלכל אחד מהם - ישמוש קרקע מסוים , והצביעו על ישקויל הדעת שעמדו לדעתכם מאחורי קביעת ישמוישם אול . . 2 הביאו דוגמאות מאזור מגוריכם או ממקום אחר לישמויש קרקע שונים , היכוילם להתקיים באותו מקום - ודוגמאות לתחרות בין ישמויש קרקע שונים . שימושי הקרקע בחיפה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר