עמוד:9

הפיתוח המרחבי מהו פיתוח ? הפיתוח הוא פעולה המיטיבה עם הפרט , החברה , האזור והמדינה . בתהליכי הפיתוח מקימים תשתיות פיזיות ; מספקים שירותים ; מקדמים היבטים כלכליים , חברתיים ותרבותיים ; ומביאים לעלייה ברמת החיים . תהליכי הפיתוח משפרים את הרווחה , מאפשרים הפקת תועלת כלכלית ממשאבים מקומיים ומקדמים את אפשרויות התעסוקה . ימיהם של תהליכי הפיתוח - כימיה של החברה האנושית , והם מייצגים את התקדמותה והתבססותה של החברה מימיה הראשונים ועד ימינו . משרידים ארכאולוגיים ומתעודות היסטוריות אפשר ללמוד על מפעלי פיתוח בקנה מידה גדול , המעידים על יכולת חשיבה , תכנון וביצוע - במצרים העתיקה , ביוון , ברומי , בסין , באמריקה התיכונה , באמריקה הדרומית ובמקומות רבים אחרים . מפעלי הפיתוח הם עדות נאמנה לקיומם המתמיד - משחר ההיסטוריה ועד היום - של כוח מניע ושל יוזמה ושאיפה לשנות את המציאות ולשפרה . תהליכי פיתוח בתקופה הרומית בתקופה הרומית חלה תנופת פיתוח ברבים מן האזורים שהיו נתונים לשלטון האימפריה . ערים רבות שינו את פניהן לבלי הכר , ומערכת הדרכים שקישרה ביניהן התפתחה אף היא . הרומאים היו ידועים ברמתם הגבוהה בכל הקשור לתכנון ובנייה , ויעידו על כך שרידים רבים מן התקופה , שנשתמרו עד ימינו . בתקופה הרומית נבנו אמות מים שהובילו מים לערים , גשרים שחצו נהרות , סכרים שאגרו מים , והעיר הרומית הייתה לפאר של בנייה עירונית . לרבות מן הערים הרומיות היה מבנה קבוע , שהתאפיין בשני רחובות ראשיים ניצבים זה לזה , ומפגשם היה המרכז הרשמי של העיר . ציר האורך עבר מצפון לדרום ונקרא " קארדו , " ציר הרוחב עבר ממזרח למערב ונקרא " דקומנוס . " כמו כן נבנו בעיר מגוון בתי ציבור מפוארים - בהם בתי מרחץ , תאטראות ומקדשים במיטב המסורת הרומאית . תהליכי הפיתוח מתרחשים ברחבי העולם - ברמה המקומית , ברמה האזורית וברמת המדינה - אך עוצמתם וממדיהם שונים ממקום למקום . עם זאת הקביעה , מהו מצב מפותח ומהו מצב מפותח פחות , אינה חד-משמעית והיא תלויה בתקופה , בהשקפת העולם ובאינטרסים של המתבונן . תהליכי הפיתוח בימינו מתבטאים בתחומים שונים : בתופעות כלכליות המאפיינות מצב של צמיחה כלכלית , כגון - עלייה במספר המוצרים המוצעים בשווקים , גידול בהכנסה לנפש , ירידה בממדי האבטלה , עלייה בהשקעות בפיתוח מוצרים ובענפי כלכלה חדשים , מעבר מכלכלת חקלאות לכלכלת תעשייה ושירותים , וכן פיתוח ואימוץ של טכנולוגיות חדשניות , ייעול ושיפור תהליכי ייצור וקבלת תפוקה גבוהה יותר מאותה עבודה . פיתוח : ( development ) הטבה ברווחת הפרט והחברה באמצעות השקעות , קידום טכנולוגי והעלאת רמת החיים . תשתיות : ( infrastructures ) שם כולל למערכות הבסיסיות המאפשרות ליישוב , לארגון או לחברה לפעול כיאות ולהתפתח . מערכות התשתית העיקריות הן מערכות המים , מערכות התברואה , מערכות האנרגיה ומערכות התחבורה והתקשורת . רמת חיים : ( living standard of ) האיכות והכמות של הסחורות והשירותים שאנשים בודדים או אוכלוסייה שלמה יכולים להרשות לעצמם . מודדים את רמת החיים באמצעות סדרה של מדדים מתחומים שונים : רמת ההכנסה וההוצאות לחודש לנפש ; תנאי הדיור ; הימצאותם של מכשירים שונים בבית ; צריכת המזון ; שיעור ההוצאות לתרבות , בידור וספורט ; הזמן והמשאבים המוקדשים לפנאי , לטיולים ולנסיעות לחו"ל וכדומה . הקארדו בעיר הרומית ג'רש בירדן . נחשבת לעיר הרומית השמורה ביותר בערי מזרח האימפריה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר