עמוד:2

הסדרה עברית לדרך פותחה בתחום שפות מטח בשיתוף מורים ומדריכים לעברית של משרד החינוך . ניהול תחום שפות במטח : ד"ר מיכל שלייפר ייעוץ אקדמי : פרופ' עלית אולשטיין פיתוח עברית לדרך 1 א : ראש צוות הפיתוח : חיה יצחקי פיתוח וכתיבה : רונית בן ארי , נירה לוין עריכה ( לשון ומגדר : ( נורית ויס ייעוץ דידקטי וליווי הפיתוח : מירה אואן ייעוץ והתאמה תרבותית : ח'וולה סעדי קריאה והערות : אפאק יונס-אגבאריה הנחיית מורים ומדריכים : יעל אסיף עיצוב , איור וביצוע גרפי : ביצועים עיבודי מחשב בע"מ עיצוב : אהרון אביב איור : רוסלן בוצמן , אהרון אביב הפקה : משה מועלם הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תודה לקבוצת המורים והמדריכים לעברית שליוו את הפיתוח - תודה על שיח מקצועי מרתק ועל אחריות משותפת לתהליך ולתוצר . זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ( המרכז לטכנולוגיה חינוכית . ( c תשס"ח , . 2008 כל הזכויות שמורות למטח , המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לטובת הציבור , קריית משה רואו , רחוב קלאוזנר , 16 רמת אביב . 61394

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר