עמוד:127

חזרה א . רו » ו / 1 רח $ ה / רוצי / 0 ווצות : התלמידים מחברים משפטים ומשתמשים במשפטים שבעמוד . 126 שימן לב ו צורות הפועל וחנה ברבים מופיעות כאן לראשונה . כדאי תחילה לתרגל בעל פה משפטים עם רוצים ורוצות . ב . מגן דויד : התלמידים מותחים קו בין מלים שוות . למשל : ילדים . f > ' 3 £ - הצורה שמתקבלת היא מגן דויד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר