עמוד:126

הןלךים מדברים . הילד כלךבר . הילדה משחקת . הללדות לו מדו ת . התלמידים קוךאים , אנחנו ק 1 ךאות . אותן משסקות . הן בלדבתת . הוא קורא . אתם לוימךים . הם משחקים . אתה לומד . את קוךאת . אמא לוימךת . היא מדברת . אני משחק . חזרה משחקים בשתי רמות קושי י . 1 כמו בעמ' " . 2 . 110 אמ 1 ו מש 0 ט" ו המשחק מתקיים רק על שני הלוחות . מכינים 2 חיילים ו 20 פיסות נייר בשני צבעים או בשתי צורות 10 ) מכל צבע או מכל צורה . ( בתחילת המשחק כל משתתף מניח את החייל שלו על אחת המשבצות בלוח אי , לפי בחירתו , קורא את המלה שבמשבצת , אומר משפט עם הפועל המתאים שמצא בלוח ב , ' ומניח את פיסת הנייר המתאימה לו ( בצבע או בצורה ) על משבצת הפועל המתאימה . בהמשך המשחק כל משתתף מזיז , בתורו , את החייל שלו למשבצת סמוכה לזו שהוא נמצא בה ( בכל כיוון שהוא - מאוזן , מאונך או אלכסון , ( בונה משפט , ומניח עוד פיסת נייר על משבצת הפועל בלוח בי . מי שמצליח להניח 3 פיסות נייר ברצף — הוא המנצח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר