עמוד:124

רוזרה תשבץ ן התלמידים משלימים כל מלה חסרה במשפט וכותבים אותה בתשבץ . המלים המתקבלות הן י . 1 שלום . 2 הגול חדש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר