עמוד:123

. 12 . 10 . 8 . 6 . 4 . 1 א . מילון ב . ייבחג מספרים : התלמיד מסתכל בספרות הכתובות בתחתית הריבוע ומוצא את הספרות המקבילות המופיעות באותיות הכתב . התלמיד צובע את השטחים שבהם הספרות שלמטה מופיעות במלים . ג . חולצת אני 1 התלמידים משלימים את תאריך יום ההולדת שלהם ואת המשפטים וכותבים על יום הולדתם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר