עמוד:122

מה רו ב 1 עוישה י א . קומיקס : קריאה והמחזה . ב . שאלת הבנה ו התלמידים עונים בכתב על השאלה לפי הקומיקס .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר