עמוד:117

הוא שומע מוסיקה . היא שומעת מכונית . עושה מה אתה עושה ? אני לומד דועזבו ן . מה אל 1 עושה ? אני כותבת פתק . הוא רואה מלזרוק כדוךגל . היא רואה ילדים ברחוב . יום " Wv הולדת '? ? Mm ? ? יש לי יום הולדת . בן אני ^ מו נה . בן 1 V כמה ? T - בן כמה רם ? בן הוא / ף ^ זר . בת כמה ? בת כמה ניךה ? היא בת עשר . א . ציור + מלה + משפט : המורה מדגים וקורא את המשפטים , והתלמידים אחריו . קוראים בזוגות את המשפטים . תלמיד בוחר משפט , וחברו קורא את המשפט שאחריו . משחקים במשפט מבולבל : כל ילד מכין משפט מתוך העמוד וגוזר כל מלה לחוד , מבלבל את סדר המלים ונותן לחברו להרכיב משפט חדש . ב . משחק "מל 0 » געננים" ( בזוגות או מורה וקבוצה ) ? תלמיד א' בוחר מלה כענן . תלמיד בי מוצא אותה במקום אחר בעמוד . תלמיד א' מצביע על מלה נעק . תלמיד ב' מחבר משפט ומשתמש במלה זו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר