עמוד:116

א . ץ 9 ר 1 ת + מל : 0 > מתרגלים קריאה של כל ספרה פעמים רבות . מסתירים את הספרות ומנסים לקרוא את המלים . המורה מכין כרטיסיות של מלים וכרטיסיות של ספרות . מחלקים את הכרטיסים לתלמידים . כל תלמיד מחפש את בן זוגו . ב . משחק "דומ > נו" < משחק לתלמיד בודד . אפשר להתחיל בכל נקודה שרוצים . התלמיד צריך להתאים בין מספר הנקודות על קלף אחד ובין המלה של אותה ספרה בקלף אחר . למשל : התלמיד בוחר בקלף שיש בו ג נקודות ן 7 ך 1 ~ הוא מחפש את המלה של אותה ספרה ( שליש ) בקלף אחר ומותח קו אליה ; עובר לריבוע השכן באותו קלף , רואה כמה נקודות , ושוב מחפש קלף של מלה באותו מספר וכוי . אם בסוף הוא חוזר ומגיע לנקודה שבה החל - הצליח . אפשר להכין קלפי דומינו כאלה , להביא לכיתה ולשחק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר