עמוד:113

ו המיל 1 ן קזלי א או 3 ל כ ג ד ה ה ? סקה ו ז ח חדש T T ט י י ודע ב כי ל לסמטה , למה מ ל ( ך -1ר , ל ( צ ^ ן # קזשחק נ ע ע 1 לה חדש T T פ צ ק ש ש 1 ק 1 לד ת תפו-רו א . מ > לון : התלמידים מוסיפים במחברת המילין את המלים החדשות . ב . חולצת אני ו התלמידים משלימים את המשפטים ונעזרים במלים שבפס הצבע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר