עמוד:111

רות ותמי s בהפסקה , אנחנו אויכלו ת תפוח ומשחקות עם חברות . יורם 1 T ויוסי : בהפסקה , ' ITT : - - אנחנו T : רצים ? ומשחקים -: - : : I בכדורגל T . v v - רם ודניאל T ?• : בהפסקה , 'ITT : - - אנחנו :--: אוכלים ? : לחמניה T : - V / 7 JX , ' T קויראים ספר ולומדים . : 1 : : : : 1 ~ גליה : T ונירה : T ? בהפסקה , ' ITT : — — אנחנו : —— לא אוכלות , : לא רצות ולא משחקות . אנחנו רק מדברות . : - : 1 - : : 1 : - : : מי אוכל בהפסקה ? ITT : - - מי משחק בהפסקה ? JYH , א . קטע קריאה : "בהפסקה : " התלמידים קוראים בזוגות . ב . הבנת הנקרא של "בהפסקה" ו מלים באליפסות : התלמידים מותחים קו בין הפעלים ובין עושי הפעולות לפי קטע הקריאה . ג . שאלות הבנה התלמידים עונים בכתב על השאלות לפי קטע הקריאה : כותבים את השמות בזכר ובנקבה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר