עמוד:110

למה T T הם " הוילכים : ? איפה הם משחקים ? מה הן אויכלו תי על מה הן )? ךברוית ? מ ^ חק כיתה $ ני ה 1 לף . הם משחקים . ^^ הן ^^ מדברו ת . ^^^^ אתם או כלים . אתן יוךעו ת . אנחנו קוךאים . אנחנו : - : כויתבות . ^^/^^ : הוא משחק . היא מדברת א . שא > חבר ו התלמידים שואלים זה את זה ועונים . שימו לב ו הצירוף על מה מופיע כאן לראשונה ; כדאי לתרגלו תרוילה בעל פה . ב . משחק כיתה ( בשתי קבוצות ) ? . קבוצה אי בעלת הלוח העליון , וקבוצה בי בעלת הלוח התחתון . הכרוז קורא משפטים מצד ימין , לא לפי סדר כתיבתם ובלי לראות את הלוחות . כל תלמיד מקשיב למשפט ומסמן בלוח שלו את המלה שקרא הכרוז ( בתוך המשפט . ( כלומר , התלמידים שומעים את המלה שלהם לא כמלה בודדת אלא בתוך משפט . הקבוצה שסימנה טור של 3 מלים ברצף ( במאונך , במאוזן או באלכסון ) - היא המנצחת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר