עמוד:106

לחמניה ? הפסקןה ? שוקולד ? עולה חרש ? תפוח תפוח ? עולה חדש ? הפסקה ? שוקולד ? לחמניה א . ציור + מלה . ב . נ » ל 0 » בשורות י » כמו ביחידות קודמות . תרגול במשפטים ו תלמיד אי אומר משפט עם אחת המלים , למשל 1 אני אוכל שוקולד , ותלמיד ב' נוגע באצבעו במהירות במלה הכתובה ו שוקולד , ולהפך ו תלמיד אי נוגע באחת המלים , ותלמיד בי אומר משפט . ג . המחברת של רובו : אימון בכתיבת אותיות הכתב לפי החצים . יש להוסיף תרגול במחברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר