עמוד:104

יחידה 12 אוצר המלים לחמנייה , תפוח , שוקולד , הפסקה , עולה חדש , אוכל , יודע , משחק , מדבר , ( ארבע צורות ההווה ) חדש , למה , ! כי , מצוין , אנחנו , אתם , אתן , הם , הן המשפטים הנבנים הוא אוכל לחמנייה . אתם יודעים עברית . אנחנו משחקות בכדור . הם מדברים עם התלמיד . יש כאן כדור חדש . למה הוא לא מדבר ! כי הוא לא יודע עברית . זה ספר מצוין . הקניה ותרגול בעל פה א . ציור — 1 לחמנייה , ציור — 2 תפוח , ?> . * ר — 3 שוקולד , ציור - 4 הפסקה המורה מצביע על הציורים , אומר את המלים , והתלמידים חוזרים אחריו . מתרגלים את המלים בשאלות ובתשובות : אתה רוצה לחמנייה ! זה תפוח גדול ! מי רוצה שוקולד ! אין הפסקה היום ! ב . ציור — 5 עולה חדש שימו לב : . 1 ציור 5 אינו מהווה אסוציאציה חד משמעית לצירוף המלים עולה חדש , לכן לא מספיק להצביע על הציור ולומר את הצירוף . מצד שני ייתכן שהצירוף ידוע לתלמידים עקב היותם עולים חדשים בארץ . . 2 המלה עולה נלמדת כאן כשם עצם בתוך צירוף ולא כפועל בהווה . המורה מזכיר שם של תלמיד או של מורה מוכר לכולם ואומר : הוא עולה חדש . המורה שואל : אתה עולה חדש ! היא עולה חדשה ! התלמידים שואלים זה את זה ועונים . ג . ציור - 6 הוא אוכל . היא אוכלת . המורה מדגים את הפועל בפנטומימה ואומר : אני אוכל . התלמידים חוזרים . המורה שואל , והתלמידים עונים . אחר כך שואלים זה את זה : אתה אוכל לחמנייה ! מי אוכל תפוח ! מה הילדים אוכלים בהפסקה ! הילדים אוכלים בכיתה ! איפה הילדות אוכלות ! וכוי . ד . ציור — 7 הוא יודע . היא יודעת . המורה מצביע על הציורים ואומר ו הוא יודע , והיא יודעת . התלמידים חוזרים אחריו . המורה ו רם גר בישראל . רם יודע עברית . גם גירה יודעת עברית . גם אני יודע עברית . ( שם פרטי ) לומד עברית . הוא לא יודע עברית . וכוי . התלמידים אומרים אותם משפטים אחרי המורה ואחר כך שואלים זה את זה 1 הוא יודע עברית ! הילדים יודעים עברית ! ה . ציור — 8 הוא משחק . היא משחקת . המורה מדגים את הפועל בפנטומימה ואומר : אני משחק בכדור . זורק את הכדור לתלמיד בכיתה ואומר ו אני משחק עם ... המורה מצביע על הציור ואומר ! הוא משחק . התלמידים חוזרים אחריו . המורה שואל ו אתה משחק עם נירה ? וגם ו עם מי את משחקת ! וכר . ו . ציור - 9 הוא מדבר . היא מדברת . המורה מצביע על הציור ואומר י הוא מדבר , והיא מדברת . התלמידים חוזרים אחריו . המורה 1 אני מדבר עברית . גם רם מדבר עברית . נירה מדברת עברית . ואתה ! אני מדבר עם החבר שלי . עם מי את מדברת ? אפשר גם ! הוא מדבר על הספר , ואני מדבר על הסרט . על מה הילדים מדברים ! ז . חדש המורה מוציא חפץ חדש מתוך העטיפה שלו ואומר : זה כדור חדש . זה ספר חדש . כמו כן ו שעון , ילקוט , עיפרון או כל שס עצם מתאים אחר שנלמד . אפשר להראות תמונה של בית חדש ולומר י יש כאן בית חדש . אפשר לתרגל בעל פה את שם התואר גס בנקבה ! זאת מחברת חדשה . וכמו כן ו מכונית , חנות , גיטרה וכוי . ח . למה ! כי ( ללא ציור ) שאלות ותשובות ו למה את רץ ! כי יש לי שיעור עכשיו . למה את משחקת עם נירה ! כי היא חברה שלי . למה הוא לא מדבר ! כי הוא לא יודע עברית . ט . שמות הגוף ברבים : אנחנו , אתם , אתן , הם , הן ( ללא ציור } המורה מדגים בתנועת יד את המלה אנחנו , ואומר ? אנחנו בכיתה . אתה ואני או את ואני = אנחנו . מתרגלים את המלה עם כל הפעלים שנלמדו ו אנחנו כותבים . אנחנו קוראים . אנחנו הולכים לכיתה . וכך עם כל שמות הגוף . שאלות ותשובות ו אתם כותבים במחברת ! מה אתם קוראים ! לאן הם הולכים ! עם מי הן מדברות ! על מה אתן מדברות ! י . מצוין ( ללא ציור ) המורה מצביע על הספר ואומר 1 זה ספר מצוין . וגם : שעון בדור , ילקוט , עיפרון וכוי . התלמידים חוזרים אחריו . משפטים נוספים ן רם תלמיד מצוין . אנחנו הולכים לסרט מצוין . וכוי . העשרה הרחבת אוצר מלים בעל-פה שפות : אנגלית , רוסית , צרפתית , גרמנית וכוי . שמות תואר : י 9 ה , יפה , נחמד , נחמדה וכוי . משחקים : חבל , שח , דמקה , בינגו וכוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר