עמוד:102

א . קומיקס : קריאה והמחזה . ב . אותיות בצבע : התלמידים עוברים בעיפרון על האותיות ומתאמנים בכתיבת אותיות הכתב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר