עמוד:96

u משחק \/ i _\\ u נ כדורגל ? : ילדות ? ילדים ? סרט ? פתק V-- V ילדות ? ילדים ? סרט ? פתק ? משחק כדורגל א . ציור + מלה . ב . מלים בשורות : כמו ביחידות קודמות . תלמיד אי נוגע באצבעו באחת המלים , ותלמיד ני אומר משפט . למשל : סרט — אני הולן לסרט . ג . המחברת של רובו ; אימון בכתיבת אותיות הכתב לפי החצים . יש לתרגל את הכתיבה גס במחברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר