עמוד:94

יחי דה 11 אוצר המלים ילדים , ילדות , פתק , משחק כדורגל , סרט , כותב , כותבת , כותבים , כותבות , קורא / ת / ים / ות , נוסע / ת / ים / ות , מלת היחס עם , כל , עכשיו , טוב . 1 ) שם תואר . 2 טוב בסדר ) המשפטים הנבנים יוסי כותב פתק . נירה הולכת לסרט עם אמא . עכשיו כל הילדות הולכות למשחק כדורגל . הוא תלמיד טוב . - אמא , אני הולד לחבר , טוב ! - טוב . הקניה ותרגול בעל פה א . ציורים - 5-1 ילדים , ילדות , פתק , משחק כדורגל , סרט המורה מצביע על כל ציור , אומר את המלה , והתלמידים חוזרים אחריו . מתרגלים את המלים החדשות במשפטים שנלמדו ביחידות קודמות : יש משחק כדורגל היום ! איפה הילדים ! הילדות בכיתה ! היא הולכת לסרט . הנה הפתק . וכר . ב . ציור - 6 יוסי כותב פתק . המורה מדגים את הפועל בפנטומימה ואומר י אני כותב . התלמידים חוזרים אחריו . המורה מצביע על ציור 6 ואומר י יוסי כותב פתק . התלמידים חוזרים אחריו . המורה שואל : מה יוסי כותב ! התלמידים שואלים זה את זה ועונים . תרגול 4 צורות ההווה , כותב , כותבת , כותבים , כותבות בשאלות ותשובות ו אתה כותב פתק ! היא כותבת רק במחברת ! רם ונירה כותבים פתק לרובו ! ליאת ורחל כותבות מוסיקה ! מה אתה כותב ! אפשר להסב את תשומת לב התלמידים לכך שכאשר הנושא במשפט הוא זכר ונקבה , יופיע הפועל ברבים זכר . למשל : רם ונירה כותבים . תרגיל המרת שמות גוף -.המורה : אני לא כותב שום דבר . את ... תלמיד : את לא כותבת שום דבר . המורה : הילדים ... תלמיד י הילדים לא כותבים שום דבר . וכוי . ג . ציור - 7 אבא קורא ספר . הדגמה בפנטומימה , הצבעה על הציור ואמירת המשפט פעמים רבות . קורא / ת / ים / ות בשאלות ותשובות ו הוא קורא בכיתה ! היא קוראת בבית ! הילדים קוראים היום ! מה הילדות קוראות ! תרגיל המרה -.המורה : ליאת קוראת בבית . בכיתה ... תלמיד ; ליאת קוראת בכיתה . המורה : במכונית / ... בחנות ... וכר . ד . ציור - 8 אני נוסע לבית ספר . המורה מצביע על ציור 8 ואומר ! הילד נוסע לבית ספר . התלמידים חוזרים . תרגול במשפטים ו רם נוסע הביתה . אבא ואמא נוסעים לעבודה . הילדים לא נוסעים למשחק . לאן הילדות נוסעות ! תרגיל המרה ו הילדים נוסעים לירושליס / לאשדוד / לתל אביב וכר . כדאי לתרגל את כל הפעלים שנלמדו ביחידות קודמות גס ברבים : גר , רץ , לומד , הולך כאמור , בראשית לימוד הקריאה חיונית ההצבעה על הציורים כדי ליצור אסוציאציה ברורה בין משמעות המלה ובין הסמל הגרפי שלה . ה . ציור - 9 מלת היחס עם : נירה הולכת עם אבא . תרגול במשפטים 1 אגי נוסע עם החבר שלי . נירה לומדת עם יוסי . הילדים גרים עם אמא ואבא . כדאי ללמד את הצירוף עם מי ? ולשאול י עם מי אתה הולן לסרט ! ו . כל המורה אומר ו כל הילדים בכיתה , וממחיש את המלה כל בתנועת יד . חוזרים לציור - 4 כל הילדים במשחק כדורגל . ציור - 5 כל הילדות בסרט . ללא ציורים ! כל הילדים בכיתה , או כל הילדות רצות בשיעור התעמלות . וכוי . ז . טוב ( ללא ציור ) המלה טוב נלמדת כאן בשתי משמעויות ו . 1 כשם תואר — : תלמיד טוב . זה שעץ טוב . . 2 טוב בסדר . — אמא , אני רוצה סוכרייה . - טוב . וכוי . העשרה הרחבת אוצר המלים בעל פה פעלים : לובש , יושב ( על יד , ( עובד , בארבע הצורות בהווה . כותבים ן מכתב , עיתון , וכמו כן המלה הרבה ו הרבה ילדים , הרבה ילדות , הרבה תלמידים וכוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר