עמוד:93

| המילון עזלי א ב { ב'קשה , בקבו ק ג גדול ד ה הנה ו ז ט י יו \ ! $ כ ל מ גז'ץ נ סו כחה ע ם צ ק קטן ר חצה , חצה ש ת תן ( לי , ( קנבי 7 ) י (' א . מילון : התלמידים מוסיפים למחברת המילון את המלים החדשות . ב . אימון בגתיבה : התלמידים עוברים בעיפרון על האותיות בכתב יד . רק v עדיין לא נלמדה . ג . חולצת אני : התלמידים משלימים את המשפטים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר