עמוד:91

איכ ! ה ה- ? זה בקבוק גדו ל . ה -כ 7 ןבו ] 7 ה גדו ^ ב חנות . זה כדור קטן . ה ה זאת סופריה : T ? T קטנה . T I ה ה זאת ילדה T : ! קטנה . T -I ה ה _ זה ילד קטן . ה ה בבלת בכיתה — T בחנות א . בחנות : התלמידים קוראים את השיחה בזוגות . לאחר מכן אפשר להציע אלתור : במקום ילדה - ילד ; המשפטים בנקבה הופכים למשפטים בזכר . במקום בקבוק מיץ וסוכריית - גלידה ועוגה ( מלים מן ההרחבה . ( ב . שאל חבר : התלמידים שואלים זה את זה את השאלה . שאלה זו בודקת את הבנת השיחה בחנות . ג . איפה ה:- התלמידים משלימים את המשפטים לפי הדוגמה , ומשתמשים בצירופים : בבית , בכיתה או בחנות . שימו לב י כל אחד מן הצירופים מתאים לכל משפט . התלמידים מתרגלים באופן בלתי מודע את השימוש בתווית היידוע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר