עמוד:90

? |> 1 N [ 'pi ! לקו0- גד 1 ל . אין ל 1 כתר גחל . יש ל 1 רק גיסרה גדולה . לתגזי יש ! לקו0- גדול . " יש לה T כדו -ר גחל . ת- r 0 י:- ילדה T גחלה . T לחנה יש D H גחל . a / f לה ס ? ר ק 0 ן . חנה ^ ךה 7 ן 0 נה . מי הוא ? f ttrc י 17 ז לו מי היא ? _ ן לה _ ר ש לה _ גדו ל גדו לה . קטן קטנה א . מלבן מ » ג : 0 התאמה בין שם עצם לשם התואר בזכר ובנקבה ( יחיד . ( ב . מי אני ז התלמידים קוראים את הקטעים שמתחת לציורים , מקשרים כל קטע לציור המתאים וכותבים מתחת לציור את שם הילד המתאים לתיאור . ג . מי הוא ? / מי היא ! התלמידים משלימים בעל פה את המשפטים בעזרת שמות עצם שלמדו ! כדור , ס 0 ר , גי » וה , מחגרת וכוי + שמות התואר הכתובים משמאל וכותבים , למשל . יש לי כדור גדול . משחק "ניחושימ" ( בעל פה , בזוגות או בקבוצות ;( תלמיד מקבוצה אי מתאר את אחד התלמידים ( כדאי להשתמש גם במלים שנוספו בהרחבה . ( למשל : יש ל ( חילצה בצבע אדוס . יש לו ילקוט גדול . אין לו משקפיים . וכוי . אם קבוצה בי מנחשת מי המתואר , היא זוכה בנקודה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר