עמוד:88

תן לי , בבלןשה . © א : תן לי , בבקשה , כדור . © ב . תן לי , בבקשה , כדרר וסופריה . @ ג : תן לי , בבקשה , כדרר , סרכךיה וספר . © ד : תן לי , בבקשה , כדרר , סרכריה , ספר ו . - מה אתה רוצה ? - מה T את : - רויצה T י > - - מה אתה לא - crrr היא rm JOK אמא הוא אתה אמא רוצה בקבוק מיץ . א . משחק "תן לי עוד" ו תלמיד אי אומר : תן לי , בבקשה + ח 0 ץ . תלמיד בי חוזר על משפט אי ומוסיף עוד חפץ וכך הלאה , עד שמישהו מתבלבל ומתחילים מחדש . ב . רח ? ה / רוצה ן התלמידים אומרים משפטים נכונים ן עליהם לבחור בין רו ? ה / רוצה על פי המין הדקדוקי , וכן עליהם להשלים את המשפט בעל פה ובכתב על פי התמונות שמשמאל . ג . גתיבה : התלמידים כותבים במחברת שני משפטים ( או יותר , ( ומשתמשים ברו ^ ה / רוצה . ד . שאל חבר : תלמידים בזוגות מתאמנים בשיחה : מה אתה רוצה ! וכוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר