עמוד:87

הילדה רוצה מיץ . הנה חנות ! אני רויצה מיץ . תן לי מיץ , בבקשה . . זה בקבוק גדול . א . ציוו + מלה + משפטים כמו ביחידות קודמות . ב . משחק "מצא בן זיג : " תלמיד א' קורא מלה ( או צירוף , ( ותלמיד בי קורא את "בן הזוג . " למשל : תן לי - ת » 1 לי , רוו ? ה — רוצה . כאשר קוראים את המלים בבקשה או הנה , צריך לחזור על אותה מלה שוב ( כי אין להם בני זוג . ( המשחק מעניין אם דורשים מהתלמידים תגובה מהירה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר