עמוד:86

v ילד ? v סוכריה T - ? T בקבוק 1 1 : מיץ - ? 1 ? ילדה T : סוכריה ? ילדה ? ילד ? בקבוק מיץ א . ציוי + מלה ב . מלים בשורות ב . תמחברת של רובו : אימון בכתיבת אותיות הכתב לפי החצים . כל ילד יוסיף להתאמן בכתב במחברתו האישית . ג . משחק "עצום עיניים : " תלמיד א' מתבוע במלים שבמלבן המשחק ( כל מלה כתובה פעמיים , ( מנסה לזכור את מקומן ועוצם עיניים . תלמיד בי מסתיר מלה אחת באצבעו , למשל : סוכרייה . תלמיד אי פוקח עיניים וצריך לומר מהי המלה המוסתרת . הוא יכול לבדוק מהי המלה . אם הוא מגלה את המלה המוסתרת ללא בדיקה , הוא מקבל 2 נקודות . גרסה נוספת למשחק ' תלמיד אי צריך לומר משפט שלם , הכולל את המלה המוסתרת . למשל 1 אני רוצה סוכרייה . או ן תני לי סוכרייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר