עמוד:84

יחי דה 10 אוצר המלים ילד , ילדה , בקבוק מיץ , סוכרייה , הנה , בבקשה , גדול , קטן , גדולה , קטנה , רו ? ה , רוצה , תן לי , תני לי המשפט 0 > הנבנים הילד רוצה בקבוק מיץ . אמא רוצה סוכרייה גדולה . תן לי מיץ , בבקשה . הנה מכונית קטנה . הקניה ותרגול בעל-פה א . ציור - 1 ילד , ציור - 2 ילדה , ציור - 3 בקבוק מיץ , ציור — 4 סוכרייה . המורה מצביע על הציורים , אומר את המלים , והתלמידים חוזרים אחריו . ב . ציורים - 8-5 גדול / קטן , גדולה / קטנה . המורה מצביע על ציור 5 ואומר ! זה ילד גדול . זה ילד קטן . ציור - 6 זאת ילדה גדולה . זאת ילדה קטנה . ציור - 7 זה בקבוק גדול . זה בקבוק קטן . ציור - 8 זאת מכונית גדולה . זאת מכונית קטנה . מתרגלים את המלים גדול / קטן ופו' בעזרת חפצים ו ספר , מחברת , שולחן וכוי . ג . ציור - 9 תן לי , תני לי , בבקשה . מתרגלים את המשפטים עם כל שמות העצם שנלמדו . למשל : תן לי ספר , בבקשה . 10 ד . ציור - רו ^ ה / רוצה . המורה אומר 1 אין לו אופניים ; הוא רוצה אופניים . אין לה כדור ; היא רוצה כדור . המורה מצביע על ציור 10 ואומר- הילד רוצה כדור . הילדה רוצה מכונית . וכוי . מתרגלים את רוצה / רוצה עם שמות עצם רבים ; כל תלמיד אומר מה הוא רוצה . ה . הגה ( ללא ציור מסוים ) המורה מצביע על אחד הציורים ( 10-1 ) ואומר ו הנה ילד . הנה ילדה . הנה בקבוק . הנה סוכרייה . וכוי . העשרה הרחבת אוצר המל 0 > בעל פה עוד , מספיק . מאכלים : גלידה , עוגה , מים , חלב , לחם . מתרגלים את המלים הנוספות מיחידה 9 ומיחידה זו במשפטים ו אני רוצה גלידה . אני רוצה חולצה בצבע אדום . תני לי עוד חלב , בבקשה . אני רוצה עוד עוגה , בבקשה . וכוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר