עמוד:81

אמא : T ' ונירה T ' ניךה ; אמא , אני הולכת לבית ספר . אמא : יש לף עיפרון ? נירה : לא , אין לי עיפרו ן . אמא : יש לף מחברת ? נירה : לא , אין לי מחבךת . אמא : נירה ! אין לף שום דבר ביל קוט ! נירה : אמא , יש לף כסף י אמא : כן . נירה : אני הולכת לחנות . בחנות יש | ( לנירה אין מחבךת (! לניךה יש עיפר 1 ן . לנירה יש ילקוט . לאמא יש כסף . אמא הולכת לחנות . יש לה , יש ל _ 1 1 < בל אין לה . אבל אין ל _ 1 א . קטע קריאה 1 "אמא וגירה : " התלמידים קוראים בזוגות , משלימים את המשפט האחרון לפי השיחה , מסמנים בעיגול את המשפטים הנכונים , ובודקים את עצמם על ידי קיפול שולי הדף משמאל . ב . נירה ויוסי בציורים : התלמידים משלימים את המשפטים לפי הציורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר