עמוד:80

לומד חשבון . לו & ךת מוסיקה . י לומד חשבו ן . את לומדת עברית 1 . . לומד עברית . : יא לומדת מוסיקה . f . לי שיעור חשבון . un לי שיעור מוסיקה . יש לף שיעור דו ^/ בון . יש לן שיעור עברית . יש לו שיעור עברית . ;' ש ו שיעור מוסיקה . אני T ? : רצה T לחנות , ' : - אבל T - אין 1 " ^ י אתה הולך לכיתה . לש שיעור ע 5 רית . את ל ^ 1 ךת חשבון , $ בל אין . ספר חע הוא גר בירושלים . יש בית שם . היא לומדת מוסיקה . יש . - גיטרה . - יש לף ספר בעברית ? - ישלך חבךה ? א . אנ > *— לי : לפני קריאת התרגיל כדאי לחזור בעל פה על המעבר בין שס הגוף ובין אות היחס בנטייה : אני -... יש לי ... ( לפי סעיף ט' בעמי . ( 74 ב . מלבן מסכ : 0 > ש / אץ + אות היחס ל בנטייה ! המורה קורא והתלמידים חוזרים אחריו . התלמידים קוראים בזוגות . אפשר לשחק ב"זווק נדור . " ג . לי / לך / , לך / לו / לה ו התלמידים כותבים את אות היחס בנטייה לפי שמות הגוף הפותחים את המשפטים . ד . שאל חבו : התלמידים שואלים זה את זה בזוגות ועונים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר