עמוד:77

חברה נירה היא חברה ק 1 ל רם . T רם ויוסי חברים . עזום דבר ; אבל - U 7 ? לי מחברת , אבל אין לי עיפרון . י ^ ז לי ילקוט , אבל אין לי ספר . א . ציור + מלה + משפט : כמו ביחידות קודמות . אפשר לשחק ב " .- איפה כתוב" וב "לגעת במלה . " ב . משחק "הכפפות" ו מורה ( או תלמיד ) מראה באצבעותיו אחד מהמספרים , 5-0 והתלמידים קוראים בזריזות את המלה שמעל המספר המתאים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר