עמוד:76

אופנים ? גיטרה ? כדרר ? עזערן גיטרה ? כדור ? אופנים ? שעון א . צטר + מלה . ב . מ »> ם בשורות : כמו ביחידות קודמות . ג . המחברת של רובו : אימון בכתיבה . התלמידים מתאמנים בכתיבת אותיות הכתב ושמים לב לכיוון החצים . בשורות המסומנות בספר אין די מקום 1 כדאי שהתלמידים יתרגלו את הכתיבה גם במחברותיהם . ד . שלטים שבורים 1 התלמידים מותחים קו בין שני חלקי השלט . שימו לב ; שני סיומים מיותרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר