עמוד:74

יחידה 9 אוצר המלים אופניים , גיטרה , כדור , שעון , חבר , חברה , חברים , אבל , שום דבר המשפטים הנבנים יש לי ... אין לי ... רם הוא חבר של נירה . נירה היא חברה של ,... רם ודן חברים . יש לי מחברת , אבל אין לי עיפרון . אין לי שום דבר . הקניה ותרגול בעל-פה א . צי / ר — 1 אופניים , ציור — 2 גיטרה , ציור — 3 שעון , ציור — 4 כדור המורה ( או התלמידים ) מצביע על הציורים , אומר את המלים , וכולם חוזרים אחריו במקהלה . ב . חבר / חברה ( ללא ציור , ( ציור - 5 חברים המורה 1 נירה היא חברה של רם . רם הוא חבר של נירה . המורה מצביע על חברים בכיתה ואומר ו רחל חברה של ,... דויד חבר של ... וכו . ' המורה מצביע על ציור 5 ואומר . זה רם . זה יוסי . רם ויוסי חברים . כמו כן מצביע על חברים בכיתה . ג . ציור - 6 יש לי אופניים . המורה מסתיר פניו מאחורי הספר , מצביע על ציור 6 ואומר ; יש לי אופניים . אחר כך מצביע על חפצים ששמותיהם נלמדו , כמו ן שעון , כדור , ספר , מחברת , עיפרון , והתלמידים אומרים : יש לי שעון . וכו . ' ד . ציור - 7 אין לי גיטרה . המורה מסיר את שעונו ואומר ו אין לי שעון . התלמידים חוזרים אחריו . המורה מצביע על ציור 7 ואומר ? אין לי גיטרה . והתלמידים אחריו . תלמידים , בזה אחר זה , מראים ואומרים מה אין להם . ה . ציירים - 9 , 8 יש / אין לנירה ; יש / אין לה . יש / אין לרם ; יש / אץ לו . המורה מצביע על ציור , 8 אומר י יש לנירה כדור ; יש לה כדור . ומדגיש את המעבר i לנירה - — לה . המורה מוסר חפץ לתלמידה ורומז לתלמידים לומר משפט דומה + השם הפרטי של התלמידה , ואחר כך + ל בנטייה . אפשר לחזור לציור 5 י יש ליוסי חבר ; יש לו חבר . המורה מצביע על ציור 9 ואומר ; יש ליוסי אופניים . התלמידים : יש לו אופניים . וכך הלאה עם כל שמות העצם שנלמדו . תרגול בשאלות ותשובות ו יש לי ! ... אין לה ! ... מה יש לו / לה ! ו . ציורים — 9 , 8 אבל ציור - 8 יש לנירה כדור וספר , אבל אין לה אופניים . ציור - 9 יש ליוסי כדור ואופניים , אבל אין לו ספר . ז . יש > ך , יש לך ( ללא ציורים ) המורה נותן חפץ לתלמיד או לתלמידה ואומר . יש לן ספר . או ו יש לן גדור . התלמידים נותנים גם הם את החפץ לתלמיד או לתלמידה וחוזרים אחרי המורה . המורה נותן חפץ לתלמיד או לתלמידה ושואל f יש לן / לן ... ז התלמידים עונים ואחר כך שואלים זה את זה . ח . שום דבר : ( ללא ציור ) המורה לוקח מאחד התלמידים את כל החפצים מהשולחן ואומר ; אין לו שום דבר . וכו . ' ט . לסיכום . יש / אין + לי / ל /^ לך / לו / לה המורה כותב על הלוח את שמות הגוף : אני , אתה , את , היא והוא . המורה מצביע על אחד משמות הגוף , אומר שם של חפץ , והתלמידים אומרים משפטים . למשל ! המורה מצביע על אתה ואומר ו ילקוט . התלמיד ו יש לך ילקוט . מצביע על היא ואומר ו כסף . התלמיד י יש לה כסף . המורה כותב על הלוח כמה שאלות : יש לן מחברתן יש לה עיפרון ! וכו , ' והתלמידים שואלים ועונים בזוגות . העשרה הרחבת אוצר מלים בעל-פה ( ב ) צבע , חולצה , מכנסיים , חצאית , שמלה , משקפיים , כובע , סוודר , וגם חברות . צבעים : אדום , שחור , לבן , כחול . התרגול במשפטים שנלמדו ו נירה ורחל חברות . יש לנירה חולצה בצבע כחול . לרחל יש שמלה בצבע לבן . וכו . '

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר