עמוד:72

אבגדהוזחטי כךל א . הצגת אותיות הכתב 1 שימו לב ו עדיין אין מלמדים את אותיות הכתב . הן מוצגות ליד אותיות הדפוס , והתלמידים יכולים לזהותן ולראות את הדמיון ואת השוני ביניהן ובין אותיות הדפוס . ביחידות 12-9 יילמדו אותיות הכתב ויתורגלו . ב . שעשוע "צורות" ו מתחת לכל ציור כתובות כמה אותיות דפוס . התלמידים מזהים , על פי הרשימה שלמעלה , את אותיות הכתב המקבילות בתוך השטחים בציור , וצובעים רק את השטחים של אותיות אלה . לאחר הצביעה יתקבלו צורות גיאומטריות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר