עמוד:70

היום אמא T של י נירה T הולכת V •_• לעבודה . T : T אבא T של נירה T ? הולף TI " לעבודה . T- ! נירה T T רצה T לבית ; •• ספר •? •• . רם בבית הספר . לאן אמא הולכת ? איפה רם ? אבא T — של V נירה T בעבודה . T - ; T ניךה הולכת הביתה . ךם הולף לסנות . אמא רצה הביתה . נירה הולכת לבית של רם . ךם לא בבית , הוא ךץ ברחוב . אמא בבית . אבא הולף לחנות . איפה רם ? לאן אבא הולך י חזרה קטע קריאה ן "ה » ו " 0 ן התלמידים קוראים קטע אחר קטע ועונים בעל פה על השאלות שבצד שמאל . אפשר להשתמש במלות הזמן שנלמדו בעל פה . מסתכלים על השעונים ואומרים ו בצהריים אבא של נירה בעבודה . רם הילך לחנות . או המורה שואל י איפה רם בבוקרו — רם בבית ספר . אבא של ניךה הולף למסיבה בבית של ךם . גם אמא של נירה הולכת למסיבה . ניךה בבית . T רם רץ I לבית של נירה . T גם — רובו רץ I לבית ? - - של v נירה . T גם בבית של נירה יש מסיבה . לאן רובו ךץ י איפה יש מסיבה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר