עמוד:69

המילון עזלי א ב בית ק ? ר ג ד ה ה 1 לף , ה ? 1 י 5 ת ו ז ח סנו-ת ט י ל ל , לאן מ nn » pp נ ע עב 1 ךה פ צ ק י ךץ' ךצה ש ת א . מילין : התלמידים מעתיקים למחברת המילון את המלים החדשות . ב . משחק 3 " מדרגות ברצף ; " 3 משתתפים 2 ) משחקים ושופט אחד ) - תלמיד אי מתבונן במדרגות אי , ותלמיד בי מתבונן במדרגות בי . השופט קורא מתוך המלים במילון ( לא לפי הסדר . ( תלמידים אי ובי מסמנים בעיפרון ליד כל מלה שקרא השופט . מנצח הראשון שסימן 3 ( או ( 4 מלים ברצף . ג . חולצת אני : משלימים את הכתוב ונעזרים במלים שבפס הצבע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר