עמוד:67

רובו לא בבית . רובו ךץ ברחוב . ךם ךץ הביתה . ניךה ךצה לבית של ךם . . ה יל ? ת ל 5 לת # ל ךם . לם לומד בבית . ^ * ל לר - ^ לי 22 1 ית סבתא בבית הספר — סבתא , לאן אה הולכת ? — אני הו לכות לבית הספר . — מה יש בבית הספר היום ? — יש שבז ^ זיערר בעברית , ואני _ לומדת עברית . — יופי . - לאן אתה הולף היום ? - לאן I T : את T ! - רצה T היום ? — א . ציור + משפט » מ : מסמנים בעיגול את המשפטים הנכונים לפי הציור , ומקפלים את שולי הדף לבדיקת התשובות . ב . קטע קריאה : "סבתא בבית ספר" ו קוראים בזוגות את השיחה ומציגים את סבתא ורובו . ג . שאל חבר : תלמידים בזוגות שואלים זה את זה ועונים זה לזה . ד . דף מחשב של an מותחים קו בין הצלילים ובין המלים . למשל : ל >« - אן- משלימים את המלים וקוראים אותן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר