עמוד:65

הולול ? 1 " הולכת . ? . ? רץ ? I רצה ? T לאן ? I T : הביתה T : - - לאן ? הביתה ? הולך ? רץ ? רצה ? הולכת א . ציוו + מלה + משפט : תלמידים מכינים פנטומימה של אחד המשפטים בעמוד . למשל : מציגים את אבא הולך לחנות . התלמידים האחרים צריכים לנחש מהו המשפט . ב . דף מחשב של רובו : כמו ביחידות קודמות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר