עמוד:64

בית ספר ? חנות ? מסיבה ? ןגבוךה חנות ? עבודה ? בית ספר ? מסיבה א . ציור + מלה ? תלמידיס בזוגות מתאמנים בקריאת המלים החדשות לפי הציורים . תלמיד אי מצביע על ציור , תלמיד בי קורא את המלה , ולהפך . ב . מלים בשורות ו כמו ביחידות קודמות . משחק "מה חסר" ל מתייחסים לשורה שנייה בלבד . תלמיד אי מנסה לזכור את מקומה של כל מלה , ותלמיד בי מסתיר מלה באצבעו ושואל מה המלה החסרה . נ . משחק "תפזורת מל > ם ! " התלמידים מחפשים את המלים הכתובות מימין בתוך לוח התפזורת במאונך ובמאוזן . כותבים במשבצת מימין את מספר הפעמים שהופיעה המלה בתפזורת . די דוגמה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר