עמוד:62

יחידה 8 אוצר המלים בית ספר , חנות , מסיבה , עבודה , הולן / הולכת , רץ / רצה , לאן י , אות היחס ל , הביתה המשפטים הנבנים היא הולד לעבודה . היא הולכת הביתה . היא רצה לבית ספר . לאן הוא רץ ן הקניה ותרגול בעל פה א . ציור - 1 בית ספר , ציור - 2 חנות , ציור - 3 מסיבה , ציור - 4 עבודה שימו לב ו למלה עבתה במשמעות של מקום עבודה ניתנו 3 ציורים המתארים סוגים שונים של עבודה . המורה מצביע על כל ציור , אומר את המלה , והתלמידים חוזרים אחריו במקהלה . שימו לב . הקניית מלים כמו מסיבה ועבודה מצריכה הסבר נוסף והדגמות של המורה . אפשר להזכיר מסיבה שכולם היו בה , אפשר לתאר מקום עבודה של הורים שהילדים מכירים וכוי . ב . ציור - 5 הולד , >>* י - <* חולכת לאחר הצבעה על הציורים המורה יכול להדגים הליכה ולומר . אני הולך . לאחר מכן תלמידה מדגימה , והמורה אומר : היא הולכת . וכוי . תלמידים מדגימים ואחרים אומרים משפטים בהתאם . ג . ציור — 8 רץ , ציור — 9 רצה הצבעה על הציורים , הדגמה ותרגול הפועל בזכר ובנקבה . חשוב לזכור כי בהקניית המלים אין די בהדגמה בפנטומימה , אלא יש לחזור ולהצביע על הציורים , כדי להבטיח קישור בין משמעות המלה ( בציור ) ובין הייצוג החזותי שלה ( המלה הכתובה . ( האסוציאציה הברורה שנותן הציור חיונית לתלמיד בראשית לימוד הקריאה . ד . ציורים - 10-5 לאן ! ל ... ציורים - 7 , 6 , 5 לאן הוא הולד ! הוא הולד לחנות . ציורים - 10 , 9 , 8 לאן היא רצה ! היא רצה לבית ספר . המורה מדגים בשאלה ותשובה . התלמידים , בסבב , אומרים משפט ומשתמשים בפעלים הולד אי 0 י מחליטים בכיתה כי פינות שונות בחדר יהיו בית ספר , בנק , חנות , עבודה ומסיבה . שמים סימן בכל פינה כדי לזכור מהו המקום . תלמיד נותן "פקודה" לתלמידים אחרים והם מבצעים אותה ( בינתיים לא נלמד ציווי , ( למשל : אתה הולד לחנות . ( התלמיד הולך לפינת החנות . ( את רצה לעבודה . ( התלמידה רצה לפינת העבודה . ( ה . הביתה ( ללא ציור ) ביחידה זו נלמד את הצירוף הביתה , שמשמעותו 1 אל הבית . אמנם צירוף זה הוא יוצא מן הכלל , אך כדאי שתלמידים ידעו להשתמש בו מיד בשלבים הראשונים , כיוון שזה צירוף שימושי מאוד . ( במשך הזמן ילמדו התלמידים ביטויים דומים , כמו החוצה , העירה , שמאלה , קדימה ( . העשיר הרחבת אוצר המלים בעל פה מלות זמן : בוקר , צהריים , אחרי הצהרייס , ערב שמות מקומות : תחנה ( של אוטובוס , ( משרד , גן ילדיס , מכולת , סופרמרקט , פעלים : בא , באה . אפשר לתרגל מלים אלה באותם משפטים שנלמדו ביחידה ו אבא הולך לעבודה . אמא הולכת לעבודה . בצהריים אני בא הביתה . בערב היא הולכת לתחנה של האוטובוס . שירים לפי המנגינה של "קום בחור עצל" שרים ו אני אני הולך אתה אתה הולך הולך לעבודה . הולך לעבודה . ( 2 x 5 גם את גם את הולכת הוא הולך והיא הולכת למסיבה . ( 2 x ) הולכת לעבודה . הצעה לשלושה משחקים בעמוד 71 לטבלה גר / גרה , הולן / הולכת ' . 1 "מה במשבצת" ו תלמיד א' מראה באצבעו על אחת המשבצות , ותלמיד ב' אומר את המשפט המתאים , ולהפך : תלמיד אי אומר משפט , ותלמיד בי מצביע על המשבצת המתאימה . . 2 "איקס מיקס דריקס" ו תלמיד א' אומר משפט וממלא את המשבצת המתאימה בסימנו . למשל , אומר ! את הולכת הביתה , ומסמן X במשבצת ראשונה משמאל . תלמיד בי אומר משפט אחר ומסמן 0 במשבצת המתאימה . הראשון שממלא 3 משבצות ברצף ( במאונך , במאוזן או באלכסון ) - הוא המנצח . . 3 "בינגו" ( בשתי קבוצות ) ? מכינים 16 כרטיסים עם המשפטים של המשחק . מערבבים את הכרטיסים . קבוצה א' בעלת שני הטורים שמימין ( ברמת גן / ביתשלים , ( וקבוצה בי בעלת שני הטורים שמשמאל ( למסיבה / הביתה . ( הכרוז קורא משפטים מן הכרטיסים , והתלמידים משתי הקבוצות מסמנים את המשבצות המתאימות . הקבוצה שמילאה טור של 3 או 4 משבצות ברצף ( במאונך , במאוזן או באלכסון ) - היא המנצחת . משחקים אלה מתאימים לטבלה לימד / נוסע בעמי . 99

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר