עמוד:57

רם לומד עברית . ניךה בבית . היא לומדת . ךם בבית . הוא לומד . איפה ךם היום ? היום ךם לא בכיתה . היום רם בבית . un עזיעור התעמלות היום . אץ שיעור מוסיקה היו ם . היום ? לומד ? לו מדת ? הוא ? היא ? ^ זיעור הוא ? לומד ? היא ? שיעור ? לומדת ? היום א . ציוו + מלה + משפט : תרגול המלים והמשפטים בפעילויות ובמשחקים כמו ביחידות הקודמות . ב . מלים בשירית י כמו ביחידות קודמות . שעשוע של אימון בהבחנה ויזואלית ו המורה מדגים כיצד הוא סופר כמה פעמים מופיעה המלה לומד בעמוד . המורה אומר : לימד , לומד , לימד ... וכי' וסופר באצבעותיו . הוא כותב על הלוח את המלה לימד , ומתחתיה את מספר הפעמים שהיא הופיעה בעמוד . 5 — התלמידים בוחרים 3 מלים מתוך המלים בשורות וסופרים כמה פעמים הן כתובות בעמוד זה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר