עמוד:56

חשבון ? עברית ? התעמלות ? מוסיקה עברית ? התעמלות ? חשבון ? מוסיקה א . צ > ור + מ > ה . ב . מלים בשורות . ג . כובע הקוסם : כמו ביחידות קודמות . ד . משחק "לגעת לפי הסדר" ( בזוגות ) ן תלמיד אי אומר 2 מליס מתוך 4 המלים במסגרות . למשל : עברית , חשבון . תלמיד בי ממתין עד שתלמיד אי מסיים לומר את המלים , ומיד לאחר מכן נוגע במלים שבמסגרות לפי הסדר שבו נאמרו . אפשר לשחק ברמות קושי שונות , לומר 3 מלים בסדר שונה בכל פעם , או 4 מליס . אפשר לומר את המלים בקצב איטי או מהיר לפי רמת התלמידים . ( משחק זה מצריך קשב וריכוז רב ( . ה . דף מחשב של רובו : כמו ביחידות קודמות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר