עמוד:54

י חיד ה 7 אוצר המלים חשבון , עברית , מוסיקה , התעמלות , שיעור , לומד , לומדת , הוא , היא , היום המשפטים הנבגים הוא לומד עברית . היא לומדת מוסיקה . היום יש שיעור התעמלות . אין שיעור מוסיקה היום . הקניה ותרגול בעל פה א . ציור - 1 חשבון , ציור - 2 עברית , ציור - 3 מוסיקה , ציור - 4 התעמלות 4 המלים הראשונות הן מלים מופשטות , והציורים רק מרמזים על משמעותן . לכן המורה אינו יכול להסתפק בהצבעה על הציור ובאמירת המלה , אלא יש צורך באמצעים נוספים . למשל , המורה אומר : אני לא מורה לחשבון . אני מורה לעברית . או כותב , לדוגמה , תרגיל חשבון על הלוח , מצביע על ספר בחשבון ועל ספר בעברית , או מזכיר את שם המורה להתעמלות או המורה למוסיקה וכוי . כדאי להקנות את המלה שיעור יחד עם שמות מקצועות הלימוד : יש שיעור עברית בכיתה . אין שיעור מוסיקה . ב . >>* ר > ס 6 , 5 לומד , לומדת המורה מצביע על ציור 5 ואומר 1 רם לומד עברית . התלמידים חוזרים אחריו במקהלה . המורה מצביע על בן בכיתה ואומר : דויד לומד עברית . וכוי . המורה מצביע על ציור 6 ואומר ! נירה לומדת חשבון . התלמידים חוזרים אחריו . המורה מצביע על בת בכיתה ואומר : רחל לומדת עברית . ופו . ' מתרגלים לומד / לומדת בזכר ובנקבה על פי שמות התלמידים בכיתה ושמות הגוף י מורה ( או תלמיד ) אומר שם תלמיד : דויד ... התלמידים : דויד לומד . המורה ( או תלמיד שנבחר ) ו אילנה ... התלמידים : אילנה לומדת . המורה : את ... התלמידים : את לומדת . וכוי . מתרגלים משפטים בשאלות ותשובות ו אתה לומד מוסיקה ! את לא לומדת חשבון ! אפשר להוסיף שמות של מקצועות מוכרים לתלמידים מבית הספר . ג . ציורים — 8 , 7 הוא , היא לפני הקניית הוא והיא כדאי לחזור על שמות הגוף הידועים בעזרת תנועות ידיים ו אתה , את , אני . המורה מצביע על מישהו רחוק , פונה לתלמידים ואומר הוא , מצביע על ילדה רחוקה ואומר י היא . המורה מצביע על ציור 7 ואומר : רס לומד ; הוא לומד . התלמידים חוזרים אחריו . המורה מצביע על ציור 8 ואומי : גירה לומדת ; היא לומדת . התלמידים חוזרים אחריו . מתרגלים את המעבר בין שם פרטי ובין שם גוף . המורה . רם גר בירושלים . התלמידים : הוא גר בירושלים . המורה : נירה לא לומדת מוסיקה . התלמידים : היא לא לומדת מוסיקה . משחק " זרוק כדור" ? . כל תלמיד ( חוץ מהראשון ) מגיב על המשפט הקודם ומתחיל זוג משפטים חדש . למשל : תלמיד אי אומר : דינה גרה באשדוד , וזורק כדור לתלמיד ב' שאומר : היא גרה באשדוד . משה לומד בירושלים , וזורק כדור לתלמיד גי שאומר ו הוא לומד בירושלים . חיים לא בכיתה . וכר . ד . היום ( ללא ציור ) בעזרת לוח שנה ותאריך של היום מתרגלים במשפטים שנלמדו > אין היום שיעור התעמלות . יש שיעור מוסיקה היום ו העשרה הרחבת אוצר המליט בעל פה שמות מקצועות הנלמדים בבית הספר , תורה , מחשב , אנגלית , טבע , ציור . שמות כלי נגינה ו גיטרה , אקורדיון , אורגן , צ'לו ( רק אם מלים אלה מוכרות בשפת האם של התלמידים . ( תרגול מלים אלה במשפטים ו אתה לומד אנגלית ! את לומדת גיטרה ! יש שיעור תורה היום ! בביתה אין אורגן . יש להרחיב את אוצר המלים בפעלים נוספים המסייעים לתקשורת בכיתה אומר / אומרת , שואל / שואלת . המשפטים הנבנים ו אני אומר : רם בכיתה . אתה אומר : הוא בכיתה . אני שואל : איפה רובו ! מה את שואלת ! שירים בוחרים שיר ידוע , למשל ו "האוטו שלנו גדול וירוק , " ומתרגלים את אחד הפעלים ו ( במקום האוטו שלנו גדול וירוק ) הבנים שרים ו אתה לומד , והוא לומד , וגם אני לומד לומד . ( במקום האוטו שלנו נוסע רחוק ) הבנות שרות ו את לומדת והיא לומדת וגם אני לומדת כאן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר