עמוד:52

א . קומיקס : המחזה בתפקידים . אפשר לאלתר שבמקום השודד יש דמות אחרת בטלוויזיה . ב אותיות בצבע : כמו ביחידות קודמות . העיצורים החדשים שנוספו הם ' , 9 ף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר