עמוד:51

במכונית אין במכונית יש עיפרון . במכונית יש ספר . במכונית יש כקזף . במכונית יש ילקוט . במכונית יש שולחן . במכונית יש מחברת . - מה יש בילקוטי - , מה יש בבית ? -מה יש בכיתה ? מה יעז בילקוט של רובו ? בילקוט של ר 1 בו יש ס 5 ר של אמא . בילקוט של רובו יש כקוף של אבא . בילקוט # ל רובו יש עיפרון של ךם . בילקוט של רובו יש מחברת של נירה . א . ציור + משפטי i 0 מסמנים בעיגול משפטים נכונים לפי הציור . בודקים תשובות מעבר לדף . ב . שאל חבר - תלמידים שואלים בסבב : תלמיד אי שואל , ותלמיד בי עונה ; תלמיד בי שואל , ותלמיד גי עונה ; וכך הלאה . ג . מה יש בילקוט של רובו 1 קוראים את הקטע , ואחרי שמבינים מציירים על הילקוט של רובו ( האיור משמאל ) את מה שיש בו לפי קטע הקריאה . ( ספר , כסף , עיפרון ומחברת ( . אפשר גם לכתוב במלים על איור הילקוט מה שיש בילקוט .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר